Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yasevimliığı sosyete süresince kıymeti olan , yetenek, tutum ve öbür davranış biçimlerini geliştirdiği proseslerin tüyönetmen.

Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara bakarak insanoğluın davranışlarında belli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Eğitim bilimi; bireyin davranışlarındaki evetşantısı aracılığıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değmedarımaişetme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kabil eğitimin bir çok teşhismı yapılabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla yeğleme edilen teşhism:

“Bireyin davranışında, kendi evetşantısı aracılığıyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin yalnızçlarına birebir ) değmedarımaişetme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu teşhis bakarak;

· Eğitim bilimi bir prosestir.

· Eğitim bilimi sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değmedarımaişettirilmesi yalnızçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değmedarımaişetme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim bilimi sürecinde bireyin kendi evetşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç asliye öğesi vardır.

1. Amaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Eğitim bilimi yalnızçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam değer ve değerlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı parçalanmamış kültürler midein tıpkısıdır. Amaçların içeriği ve öğrenme midein kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre bakarak değmedarımaişetebilir, fakat sürecin doğbeyı değmedarımaişetmez.

Eğitim bilimi kapsamı ve teşhismlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün boyunca birgani filozof ve terbiyeci, eğitimin ne olduğuna konusunda farklı farklı teşhismlamalarda bulunmuştur. Günümüzde ise eğitimin onaylama edilen ölçün teşhismı şudur: Eğitim bilimi, bireyin davranışlarında kendi evetşantıları aracılığıyla kasıtlı olarak istendik davranış değmedarımaişetikliği meydana getirme sürecidir. Bu teşhismlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu teşhismlamanın süresince eğitime konusunda bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi evetşantıları aracılığıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değmedarımaişetikliği” ve “müddetç” kabil kelimeler eğitimin anne taşlarıdır.

Eğitim bilimi, âdem midein dirim boyu devam fail bir prosestir ve davranışlarda tadil meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik yani beklentilere ve hedeflere birebir olabileceği kabil istenmedik yönde de gelişebilir. Eğitim bilimi sürecinin medarımaişetletilmesi ise kasıtlı yani programlı ve programlı olabileceği kabil gelişigüzel de kabil. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal eğitim, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal eğitim denir. Elan açıklayıcı bir örnek verirsek okul, dershane, eğitim merkezleri kabil mekânlarda verilen eğitim formal; bireyin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı olmayan eğitim ise informal eğitidir. Doğrusu eğitim yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim bilimi Türleri
Eğitim bilimi türlerine bakarak sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim olmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda evet da kurumlarda belli bir tasar ve izlence çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci yönetimsel bir ekip ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal eğitim ise kendi kendine gelişen hesapsız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki duygusal bu eğitimi içtimai çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim bilimi Sistemi
Eğitim bilimi, bir tip olarak ele kızılındığında ise eğitim sisteminin üç asliye ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, prosesler ve çıktılardır. Referans; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, bina, donanım, maliyet, personel kabil fiziksel unsurlardır. Süreç; okul süresince gerçekleştirilen dersler, öğrenme evetşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde uzmanlık, yeterlilik, yetki, sınav akıbetları kabil istenilen davranış değmedarımaişetiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko